Rekonštrukcie otvorených krbov

Pri rekonštrukcii otvorených krbov na uzavreté sa zvýši teplota v ohnisku z doterajších 250 st. C. na 600 st. C. Uvedená zmena môže viesť k havarijnému stavu doteraz funkčného korpusu, a komínového telesa.

Riešenie rekonštrukcie používame vlastný systém dutej obostavby krbového priestoru s odvodom tepla do miestnosti.

Uvedené riešenie musí však byť individuálne posúdene. Mnohokrát je efektívnejšie zabudovať krbovú kazetu.