O nás

Sme firma, ktorá sa od roku 1998 zaoberá stavbou krbov, kachlí, alternatívnych zdrojov tepla a komínových systémov. Vo svojej činnosti sa snažíme dosiahnuť, aby naše diela mali atribúty kvality:

-spoľahlivosť- použitím konštrukčných riešení v súlade s technickými požiadavkami na tepelné spotrebiče a používaním osvedčených kachliarskych technologických postupov.

-bezpečnosť- použitím certifikovaných materiálov na stavbu, odskúšaných na podmienky tepelne namáhaných konštrukcií

-jednoduchosť- spočívajúcu v prepracovaných riešeniach ovládania spotrebiča, vyhnutiu sa kríženiu systémov a riešenie možných havarijných situácií.

-vkusnosť- každé dielo sa snažíme vytvoriť v prerozumení so zákazníkom, jeho predstavami, ktoré sú individuálne. Vizualizáciu tvoríme v spolupráci so zákazníkom.

NEPREDÁVAME iba krby, krbové vložky, my dodávame pocit pohody, pocit vlastnej tvorivosti zákazníka, výnimočnosti.

cech