Referencie

Kvalitu našich diel zabezpečujeme:

- neustálym zvyšovaním profesnej odbornosti

cech

+ certifikaty osvedčenia na stavbu ...cca 5 ks

- spoľahlivými dodávateľmi materiálov, ktoré sú zárukou kvality

značky

- Riadime sa zásadami zákaznícky orientovanej organizácie:

- Materiálnosť
- Spoľahlivosť
- Ochota
- Schopnosť reagovať
- Kompetencia
- Zodpovednosť
- Vľudnosť
- Doveryhodnosť
- Istota
- Bezpečnosť
- Komunikácia
- Dosažiteľnosť