Teplovodné riešenie

- je požadované čoraz viac v súčasnej dobe, hlavne pri rekonštrukciách kúrení ako doplňujúce zdroje akumulačných zásobníkov. Kríženie rôznych systémov prináša nutnosť riešiť bezpečnosť prevádzky a predraženie systému. Taktiež proces horenia je ovplyvnený nadmerným ochladzovaním s necnosťami dechtovania a zanášania dymových ciest.

Doporučujeme externý výmenník tepla vzduch –voda, z tepla z korpusu klasického krbu, ktorý je však menej efektívny a max. výkonu je do 10 kW.

zdroj
Uvedené riešenie umožňuje voliteľnosť usmernenia tepla do vody , alebo klasicky iba do vzduchu. Riešenie je bezpečnejšie, keďže pri výpadku el. energie sa systém automaticky odstaví.