Teplovzdušné riešenie

- je typické riešenie teplovzdušných krbov – krbová vložka obostavaná izolačným materiálom ktorá ohriaty vzduch distribuueje výduchovou mriežkou a teplovzdušným vedením. Výhody riešenia – rýchly nábeh kúrenia, relatívne nízka cena, rýchla výstavba. Ako hlavná nevýhoda je prašnosť riešenia, menej fyziologicky vhodné teplo. Čiastočné zníženie nedostatkov možno dosiahnuť obostavbou z akumulačných materiálov.